Dedicirani serveri

Dedicated Server Hosting

Dedicirani serveri kao platforma za hosting, nude maksimum snage, stabilnosti i prilagodljivosti. Cijeli server koristite samo Vi i vaše web stranice i nema doticaja s drugim korisnicima i računima.

LUX ARTIS nudi veliki raspon mogućih kombinacija hardverskih komponenti za Vaš server. Prije se odlučite za neko od ponuđenih rješenja, svakako nas kontatirajte i posavjetujte se o mogućnostima i dostupnim kombinacijama hardverskih komponenti.

Pogledajte servere u ponudi na www.magento-hosting.com 

logo4